"Alchemists turn lead into gold and make money.
 
Wargamers make money, then turn their gold into lead."

Welcome to the Tin Soldiers of Antwerp

Geachte heren en dames,

zoals jullie waarschijnlijk wel hebt kunnen volgen is het zover, de regering neemt drastische maatregelen om het Corona-virus in te dijken. Terecht of niet terecht zal de tijd uitwijzen, maar ik denk dat het niet het moment is om het beter te weten dan de experts. We kunnen het beter achteraf overdreven vinden dan hopeloos te weinig. Op vrijdag 13/03 zal de club nog open zijn tot 23.30 uur. Iedereen (zonder uitzondering) zal dan verzocht worden om alles bijeen te ruimen wat hij/zij niet wil achterlaten en zal de zaal verlaten. Om 24.00 zal de deur op slot worden gedaan. Deze maatregel is ons opgelegd door de regering en we kunnen niets anders dan deze opvolgen. De meesten van ons hebben dierbaren die tot de zwakkere groep behoren, hoewel ook anderen niet 100% veilig zijn. Ook zijn enkele van onze leden zelf in die groep of met een zwakke(re) gezondheid. Ik hoop dat u allen hiervan het nut inziet en begrijpt dat wij als bestuur geen andere keuze hebben (er zullen controles zijn ) Ik hoop jullie allemaal blakend van gezondheid terug te zien eens deze maatregel is teruggeschroefd. (voorlopig geldt deze maatregel tot 3 april maar we communiceren hierover nog. Indien je club leden kent die je niet in de bovenstaande lijst terugvindt, gelieve hen dan te willen verwittigen door deze mail door te sturen.

Johan Voorzitter VZW TSA

TSA houd zich aan de GDPR regels.

See you soon at the Tin Soldiers of Antwerp!

Upcoming events

Oct

19

2019

FIW op TSA

@ Clublokaal Tsa

Event | Event page >>

Oct

19

2019

TSA QUIZ

@ Clublokaal Tsa

Event | Event page >>

Opening hours

Every Friday
7.00PM - 1.00AM

Except for the Friday before the annual Crisis event. Read more...

Also, no club-night if Christmas- or New Year's Eve would happen to be on a Friday-night.

Elke Vrijdag
7.00PM - 1.00AM

Behalve de vrijdag voor Crisis Lees meer...

Uiteraard, zijn wij ook gesloten,als kerstavond of oudejaarsavond op een Vrijdag valt

Follow us on Facebook